2023

Ett nytt år och nya förhoppningar. På Bokhjälpen hoppas vi att skolor och projekt i världens mest utsatta områden äntligen ska komma igång igen efter Corona epidemin!

Januari

Project Nima i Ghana byggde sig en läscontainer! Den har blivit väldigt populär hos lässugna i alla åldrar. De äldre läser för de yngre, som lyssnar och lär. Sagor diskuteras och flätas in egna vardagssituationer och fantasin flödar! Barnen älskar sitt nya bibliotek där även läromedel finns.