Alef

Bokhjälpen stöder Alefs arbete i Togo och Benin. ALEF, Adult Learning and Empowerment Fund, är en svensk ideell förening specialiserad på folkutbildning för vuxna analfabeter. ALEF driver studiecirkelprojekt i samarbete med lokala organisationer i Afrika för människor som lever i extrem fattigdom.
Ifefolket är ett fattigt folk på ca en kvarts miljon, som bor utspridda i ca 400 mindre byar och några städer på savannerna i Togo och i Benin. Majoriteten vuxna och ungdomar har aldrig gått i skolan. Tillsammans med ACATBLI har ALEF:s ledare Hélène Boëthius under 2016 utarbetat en ny kursplan och nya läroböcker i matematik på ifespråket. De vill nu satsa på att göra det möjligt för alla som tidigare deltagit i programmet att bilda egna jordbrukskooperativ.

ACATBLI skickar aktivitetsrapporter och ekonomiska rapporter till ALEF varje månad. ALEF kommer att besöka projektet under året för uppföljning. Alef redovisar till Svensk Insamlingskontroll varje år.