ALEF, Study groups in Africa – Uganda, Togo/Benin, DR Congo and Ethiopia

ALEF, Adult Learning and Empowerment Facilitators, grundades i maj 2010 som en svensk, ideell organisation. ALEF har utvecklat en unik metod för folkbildning riktad till unga och vuxna som inte haft möjligheten att gå i skolan. ALEF utbildar lokala studieledare som håller i studiegrupper som träffas ett par gånger i veckan där deltagarna lära sig läsa, skriva och räkna, och att använda färdigheterna som redskap för att själva ta kontrollen över sina liv och förändra sin livssituation.
Styrkan med ALEFs metod är dessutom att man undervisar i de lokala språken.
I Uganda har ALEF under pandemin utvecklat studiehäften i det lokala språket luganda som mammorna kan använda för att undervisa sina barn hemma under nedstängningen av skolorna.
i Togo och Kongo-Kinshasa vill ALEF under 2021 skapa små gruppbibliotek för att uppmuntra till läsning i hemmen. Behoven av studiegrupper är mycket stor och man vill starta fler grupper med fler deltagare.

Mer information:
www.alef.org

Motivering: ALEF’s verksamhet passar mycket väl med Bokhjälpens ändamål vad gäller bred alfabetisering av svaga grupper i samhällen och att stimulera läsning. Hélène Boëthius som startade ALEF och själv utvecklade metoden har gediget engagemang och uthållighet att föra verksamheten vidare och bredda den.