Project NIMA i Ghana

Detta är ett mycket intressant utbildningsprojekt i Ghana som engagerar både vuxna och barn i Ghana och i Sverige. Project NIMA ”bygger upp självkänsla genom att låta hjälpen gå åt båda hållen”, dvs både från Sverige till Ghana och från Ghana till Sverige.

Grundaren och generalsekreteraren Christina Wenngren har utvecklat ett koncept av ömsesidig hjälpverksamhet som sticker ut från traditionella biståndsorganisationers metoder. De unga ambassadörerna  i Project Nima deltar regelbundet i en akademisk utbildning och workshops. De vidareutbildar sedan andra barn och unga.

Fokus ligger på ämnen som barnhandel, korruption, internationell politik, omvärldskunskap, posttraumatisk stress, stresshantering i sociala medier, mänskliga rättigheter och självkänsla.
Ambassadörerna bidrar med egna erfarenheter från sina unika perspektiv och gör en sammanlänkad analys. På så vis skapar de ett oslagbart utbildningsmaterial som kan användas för att vidareutbilda barn och vuxna i Ghana och i Sverige.

Projektet har fått stor uppmärksamhet från skolor på olika orter i Sverige. Projektets metoder utgör ett starkt verktyg för att skapa integrationsbroar mellan olika grupper i samhället.

2018 beviljades organisationen 90-konto av Svensk insamlingskontroll.

Mer info på: https://projectnima.org/ i synnerhet https://projectnima.org/hur-vi-arbetar

Motivering: Projektets stämmer väl med Bokhjälpens stadgar. Det har dessutom många spännande aspekter som förhoppningsvis kan ”spilla över” på andra av Bokhjälpens projekt. Bland annat att man byggt upp en ömsesidig hjälpverksamhet mellan länderna med vidareutbildning och där unga bidrar  med egna erfarenheter. Christina Wenngren imponerar med sitt genuina engagemang.