Senaste nytt

September 2020

Nu öppnar ett skolbibliotek som Bokhjälpen bidragit till. I distriktet Luang Prabang provinsen I norra delen av Laos finns skolan där 600 från 11 år elever bor och studerar. Barnen kommer från mycket fattiga byar i distriktet och tillhör folken Khmu, Hmong och Lao. Skolan har inte råd att dela ut skolböcker men med hjälp av Bokhjälpen finns de nu att låna för alla barn. Tack Bokbörsen och Bokbörsens generösa säljare som gjort det här möjligt!

September 2020

8 september är Internationella läskunnighetsdagen, i år mer aktuell än på länge. FN bedömer av 40% av flickona från utvecklingsländers mellanstadieskolor inte kommer tillbaka efter skolstängningarna! Och fler än så kommer sluta skolan i förtid. För många barn och ungdomar har Covid-19 inneburit försämrad ekonomi, oplanerade graviditeter eller att man blivit rekryterad till olika extrema rörelser. Vi stöttar ALEFs arbete och deras initiativ denna dag, se deras kortfilmer, som Bokbörsen varit med och sponsrat,  läskunnighet här nedan:

8 september med Helénè Boëthius  Dogge Doggelito och med Babben Larsson

Augusti 2020
Efter Corona-epedemin börjar återhämtningen runt om i världen. Samtidigt kommer oroande rapporter, de talar om barn och ungdomar som inte kommer tillbaka till grundskolan eftersom de börjat jobba, inte har råd eller håller på att bli mycket unga föräldrar. Rachel, rektor på Happy Day School i Malawi skriver, ”Vi har upptäckt att antalet tidiga graviditeter och tidiga äktenskap är alarmerande. Rätten till utbildning har kränkts.”  Det är framförallt flickor som avbryter sin skolgång. För att motverka trenden och har Rachel och en grupp lärare skrivit små teaterstycken som de spelar upp på bymötena för att uppmuntra flickor att ta kommandot över sina egna liv.

 

Juli 2020

Bokhjälpen har under tre månader kunnat ge ett Coronastöd till de projekt som vi bedömt som mest sårbara. I dagarna kom ett mejl från Luis Soriano Bohórquez och Åsnebiblioteket i Colombia där han berättade att det enda stödet de fått under krisen är från oss. Vi tackar Bokbörsen för det extra tillskottet.  I Jalamboloch, Guatemala har man passat på att se över skolhusen och bokbeståndet, i Malawi har rektor och lärare åkt runt i byar för att informera om Covid-19. Från Laos har vi just fått glädjande besked om att skolorna där öppnat och att biblioteksbåten kan ge sig ut till byarna igen.

Maj 2020
Glädjande besked från Bokbörsen som beslutat att öka sitt bidrag under Coronakrisen med 2 kronor per såld order! De av Bokbörsens säljare som stödjer Bokhjälpen berörs inte.  Vi är mycket glada över det extra tillskottet, många projekt går på knäna nu, lärare och personal står utan löner, personal söker sig tillbaka till sina byar för att överleva det ekonomiska avbräcket. Vi vill värna projekten och ge dem ett extra tillskott för att kunna stanna och förbereda för när undervisningen kommer igång igen. Eller för att hitta nya lösningar som man gjort i Malawi där personalen åkt, och gått, till byarna kring huvudstaden för att informera om hygien i samband Covid-19 och har startat en egen egen variant av distansundervisning. Läs  mer om det nedan.

April 2020
I spåren av Covid-19 har många av projekten vi stödjer det mycket svårt. Skolor och utbildningar stänger, på många håll är det utegångsförbud. Lärarna får inte längre lön samtidigt som priser på matvaror och andra livsförnödenheter ökar.  I ljuset av detta har föreningen Bokhjälpen beslutat att ge de projekt, som vi nu bedömer har svårast förhållanden, en extra hjälp för att initiativen inte slås sönder utan underhållas och kunna starta igen när detta är över.

Happy Day school i Malawi står tom men lärarna beger sig nu ut i omkringliggande byar för att informera om Covid-19 och vad man kan göra för att skydda sig. De har också startat med en egen form av distansundervisning via Whats up. Eleverna kan kommunicera med skolan via en mobil som någon i familjen förhoppningsvis har, de får uppgifter och redovisar en gång per vecka. Finns det ingen i deras närhet som har tillgång till en mobiltelefon kan de istället komma till skolan en gång i veckan för att hämta skriftliga uppgifter och lämna in sina lösningar. Vi önskar Happy Day School lycka till med initiativet till distansundervisning!

Mars 2020
Trots Coronaviruset går livet vidare, Bokhjälpen har under månaden skänkt medel till Friends of Kabondo som är verksamma i området med samma namn i västra Kenya. Gåvan kommer gå till deras pågående projekt med boklådebibliotek som går från skola till skola. Nu ska de köpa böcker till ännu en låda. Bilden kommer ett tillfälle då en av lådorna var på besök hos  Radienya School. Läs mer om Friends of Kabondo.

 

Mars 2020
COVID-19 har ritar om kartan för Bokhjälpen och alla andra föreningar som planerat sina årsmöten under våren. Precis som övriga måste Bokhjälpen återkomma med nytt datum, men vår årsberättelse för 2019 går att läsa redan nu. Klicka på bilden nedan eller gå till sidan Dokument.Februari 2020
Kersti Palmberg meddelade att böckerna nu tryckts från ett översättningsevent som Bokhjälpen förra året varit med och sponsrat i Zimbabwe. I landet saknas böcker på de lokala språken men nu hade mer än 6000 böcker trycktes upp på Sesotho, ett språk som 51% av befolkningen talar hemma.
Klicka här och läs en intervju med Kersti Palmberg.

Januari  2020
Bokhjälpens inledde året med att ge stöd till  ALEFs studiegrupper i Togo, ett mycket fattigt land i Västafrika där över hälften av alla vuxna och unga  aldrig har gått i skolan. ALEF har arbetat i området i över 20 år med studiegrupper där man lär sig läsa, skriva och räkna.

December 2019
Under hösten har vi fått rapport från en grupp kvinnor vi stöder i Butleja, Uganda. De skriver att 20 kvinnor under året har deltagit i läs, skriv och räkneundervisningen. 6 kvinnor kan nu hjälpa byns barn med extra undervisning på lördagar.

De har även lärt mer om odling och tillsammans  arbetar de nu på att ställa i ordning ett fält för odling av kassawa och nötter.

November 2019
Under hösten har Luis Soriano Bohórquez och Åsnebiblioteket i Colombia uppmärksammats fler gånger i svensk media, här är kulturredaktionens reportage av Tigran Feiler och Sara Murillo Cortes:
https://www.svt.se/kultur/asnebiblioteket-colombianska-landsbygden

Oktober 2019
Utanför Siem Reap i Kambodja finns en skola, ECCS, som Bokhjälpen stöder. Siem Reap är mest känd för ruinstaden Angkor som ligger strax utanför och som står för stadens främsta näring, nämligen turismen.  ECCS drivs sedan flera år tillbaka helt ideellt av en kambodjansk lärare, Bunthouen. På dagtid är han lärare på en vanlig skola och varje kväll, från måndag till fredag, arbetar han där för att barn på landsbygden ska lära sig engelska och framgent ska kunna försörja sig och ha möjlighet att bo kvar i området.

September 2019

Vi är stolta att kunna stödja Biblio Burro, åsnebiblioteket, i Colombia! Grundaren Luis Soriano Bohórquez har drivit biblioteket sedan 97 i provinsen Magdalena vid Colombias karabiska kust. Från början följde två åsnormed ut i byarna, fullastade med låneböcker, nu är det en åsna och som komplement bygger Biblio Burro upp ett litet stationärt bibliotek.
Läs mer här: http://laserrana.com.co/blog/luis-soriano-biblio-burro/

 

Juli 2019
Malawi kanske mest är känt för Malawisjön och Ciklider men där finns också en skola Bokhjälpen stöder: Happy Day school.

”Pengarna hjälpte oss att köpa elevböcker för grundskolan och böcker till de vuxna. Många av de äldre i vårt samhälle tar hand om sina barnbarn eftersom deras föräldrar dött med HIV / AIDS eller åkt utomlands för att hitta någon försörjning. Nu blir det enklare för dem att hjälpa barnen med skolarbeten.”

 

Juni 2019
Bokhjälpen är glad att kunna ge stöd åt Happy Day School i Malawi! Vårt bidrag kommer gå till både inköp av läroböcker till skolan och till material för kurserna de har för vuxna analfabeter i omkringliggande byar.

 

Maj 2019
Vi tackar Books to Uganda, Friends of Kabondo de andra som var med på Bokhjälpens årsmöte!
Intressant och inspirerande möte som påminde oss om att det inte är storleken i projekten som är avgörande utan att de verkligen når ut! Läs protokollet under länken Dokument ovan.

Mars 2019Bokhjälpen stöder Books to Uganda och det kan du med om du har barnböcker på engelska att skänka:
Books to Uganda är en välgörenhetsorganisation som samlar in engelska barnböcker till skolor i utsatta områden i Uganda. En gång om året åker vi till Uganda och levererar böckerna till skolorna. Har du engelska barnböcker som du vill skänka? Hör av dig till oss på: 0703617547 eller cecilia.soderlund@huddinge.se
Facebook.com/bookstouganda
https://bookstougandablog.wordpress.com/
Tack!

Mars 2019

Nu kan du läsa om vad Bokhjälpen gjorde  2018 i vår verksamhetsberättelse, den hittar du under ”Dokument”.
Söndagen 7/4 har vi årsmöte, använd kontaktformuläret du hittar under ”Om oss” om du vill komma, du är varmt välkommen!

Februari 2019

Bokhjälpen fick ett mail från Mimmi som bor i Malawi och är engagerad I Happy Day School, Nkhata Bay, Malawi . Skolan saknar det mesta vad det gäller böcker och annat skolmaterial. Men om du bor i trakterna kring Norrköping har du möjlighet att göra en gåva direkt till Mimmi! De söker framförallt böcker på engelska för barn och ungdomar och mellan 28/2 till 6/5 finns Mimmi på plats i Sverige för att ta emot ev. bidrag. Välkommen att höra av dig till info@bokhjalpen.se

Februari 2019

I byn Butaleja, i östra Uganda, finns en grupp kvinnor som träffas ett par mornar i veckan för att lära sig läsa och skriva. Bokhjälpen är glada att kunna ge dem sitt stöd! De här kvinnorna hjälper inte bara sig själva utan ökar också chanserna för sina barn att skapa sig bättre liv.

Januari 2019

Yalambojoch, Guatemala
Bokhjälpen bidrar till inköp av nya biblioteksböcker och trots att landet är oroligt nu fortsätter byn med bibliotek och läsecirklar. Dessutom har man el igen efter flera månaders avbrott! I slutet på februari börjar nästa läsecirkel i Yalambojoch.

December 2018


Årets julgåva gick till den svenska ideella föreningen Friends of Kabondo, som är verksamma i Västra Kenya. Hälsningar från Margareta och Eli, Friends of Kabondo:
”Vi har snickrat en ny boklåda som nu är målad och klar, och har lyckats hitta ett större antal böcker på swahili denna gång. Det är tätt mellan skolorna i Kabondo och vi vill gärna skicka ytterligare boklådor!”
Västra Kenya hör till ett av de fattigaste områdena där HIV/AIDS skördar flest offer och en stor del av föräldragenerationen har avlidit. Föreningen försöker även stötta elever när de slutar skolan efter årskurs 8.

November 2018
Bokhjälpen deltar i en arbetskväll för Vision for all

Gallra, skölja, mäta – en kväll i början av november var  vi med på en arbetsträff för Vision for all. Träffen var i Optikerutbildningens lokaler och studenter från utbildningen tog hand om oss och berättade om samarbetet de har med VFA. Studenterna kan välja en kurs då de arbetar med att mäta upp glasögon och gör i ordning dem så att de kan återanvändas. Brillorna vi var med och rengjorde förbereddes för att under våren 2019 kunna skänkas till behövande i Mexiko. Tack Vision for all och fina optikerstudenter för en intressant kväll! 

Oktober 2018
Bokhjälpen stöder ALEF och deras alfabetiseringsgrupper bland Ife-folket i Togo-Benin

Foto Heléne Boethius

Här har över hälften av alla vuxna och ungdomar aldrig gått i skola och suget efter att äntligen få chansen att lära sig läsa och skriva är stort!
Du vet väl att du kan stötta Bokhjälpen genom att handla dina böcker på Bokbörsen?! Håll utkik efter symbolen nedan, den visar att säljare och Bokbörsen skänker en krona för varje försäljning!

September 2018. Bokhjälpen stöder byn Yalambojochs bibliotek, Guatemala 

I sommar har byn köpt nya böcker till sitt bibliotek för bidrag de fått från Bokhjälpen. Vi kan tyvärr inte visa några nya bilder eftersom byn, och hela regionen, just nu inte har någon el men verksamheten med bibliotek och läsecirklar fortsätter ändå! Du vet väl att du stöder Bokhjälpen när du handlar på Bokbörsen? Leta efter symbolen nedan när du beställer en bok från Bokbörsen. Den visar att säljaren skänker en krona vid varje försäljning, och det gör Bokbörsen också!

     

 

September 2018. Bokhjälpen fortsätter att stötta CLI (Community Learning International) och deras ambulerande bibliotek.


Under sommaren 2018 drabbade Laos av stora översvämningar och en nybyggd damm kollapsade. Monsunregnen har också varit större än normalt. Skolorna, som har lov under juli och augusti, har fått vänta med att öppna igen  på grund av de svåra översvämningarna. Men nu börjar livet sakta komma igång igen. I november planerar CLI att utöka Bokbåtsflottan och även förstärka med motorcyklar för att nå området som ligger långt från Mekongfloden och i väglöst land.
Och vi fortsätter stötta CLI med pengar till inköp av fler böcker till de ambulerande biblioteken.

8/9 – Unescos dag för att uppmärksamma vikten av läskunnighet. I dessa valtider blir det ännu tydligare hur viktigt det är för att kunna delta i samhället!

Augusti 2018

Besök oss på Stockholms Bokbord 2018!
Söndag 19/8 är det dags för bokbord på Drottninggatan, från klockan 11 och så länge väder och ork tillåter. Bokhjälpen kommer dela bord med organisationerna ALEF och Books to Uganda, vilka driver projekt som vi stöder. Men vi stöttar ju fler ! Ta möjligheten att träffa oss och få reda mer om resten av verksamheten. Välkommen!

Mars 2018

Stöd  till ALEFs studiegrupper i Uganda

Bokhjälpen fortsätter att stödja ALEF. Denna gång går stödet till ALEFs studiegrupper i Uganda, i Entebbe distriktet, utkanterna av Kampala.
Språket är luganda, som är huvudspråk i Uganda.

Bokhjälpens årsmöte 25 mars 2018

Bokhjälpens första ”riktiga” årsmöte efter fjorton månaders verksamhet. Protokollet kommer snart, titta under Dokument. Redan nu hittar du vår årsredovisning för 2017 där.

Bokhjälpen fortsätter att ge stöd till läs- och skrivundervisning i Butaleja distriktet i östra Uganda

Läs-och skrivundervisning, 2 timmar två ggr i veckan för en grupp på ca 25 kvinnor i Butleja distriktet i östra Uganda. Förutom att kvinnorna lärt sig skriva, läsa och räkna har gruppen stärkt deras självkänsla och ökat gemenskapen i byn. Bokhjälpens stöd gick till frukost under lektionstimmar.

Nu är Books to Uganda på plats!

Nu är Books to Uganda på plats! De delar bland annat ut de skolböcker som Bokhjälpen bidragit till. Nu ökar elevernas chanser i Mityanas grundskola att kunna klara de nationella proven och därmed kunna fortsätta studera!

Det finns tusentals barn i Uganda som aldrig får chansen att läsa en riktig bok. Books to Uganda är en Sverige-baserad välgörenhetsorganisation som vill hjälpa dessa barn genom att skänka utvalda grundskolor olika typer av engelskspråkiga böcker.

Bokbörsen ♥ Bokhjälpen 

Bokhjälpen-ikonen i Bokbörsen annonser. Sedan december 2017 kan säljare på www.bokborsen.se få den fina ikonen ovan vid sina annonser. Men bara om de väljer att stödja Bokhjälpens alfabetiseringsprojekt. Det kostar ingenting extra för Bokbörsens köpare, men säljaren och Bokbörsen skänker varsin krona för varje ny order.