Progress Foundation i Rumänien

Progress Foundation i Rumänien – STEM utbildar på rumänska landsbygden.
STEM is a curriculum based on the idea of educating students in four specific disciplines — science, technology, engineering and mathematics — in an interdisciplinary and applied approach. Rather than teach the four disciplines as separate and discrete subjects, STEM integrates them into a cohesive learning paradigm based on real-world applications.

http://www.progressfoundation.ro/en/

Barnens Romska Bibliotek i Bukarests förort Giulesti, skapades år 2016 på initiativ av Gunilla Lundgren i samarbete med Fred Taikon och Arina Stoenescu.

Vår kontaktperson Arina Stoenescu vill samordna Romska biblioteket med Progress Foundation programmet (STEM).

Följande aktiviteter planerades under våren 2020:
April – workshop för bibliotekarier tillsammans med National Association of Romanian Librarans som samordnar små bibliotek på landsbygden med behov av böcker.
Bokpaket ska delas ut med både skönlitterärt och naturvetenskapligt (via STEM) innehåll.
Maj – workshopar i lokala bibliotek.
Bidraget ska täcka kostnaderna för workshoparna.

Coronapåverkan: Alla ovanstående planerna har stoppats på grund av restriktioner och nedstängning av samhället. Förhoppningarna är att projektet kommer igång under senare hälften av 2021.

Gunilla Lundgren, grundaren av Barnens Romska Bibliotek i Bukarest, nominerades 2020 till Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA) .

Motivering: Projektets ändamål att främja läsning och undervisning för romska barn stämmer väl med Bokhjälpens stadgar.