Dokument

Föreningen Bokhjälpens verksamhetsberättelse 2021

Nyårsbrev 2021 från Bokhjälpen

Föreningen Bokhjälpens verksamhetsberättelse 2020

Årsmötesprotokoll 9 augusti 2020

Föreningen Bokhjälpens verksamhetsberättelse 2019

Årsmötesprotokoll 2019

Föreningen Bokhjälpens verksamhetsberättelse för 2018

Resultat- och balansrapport 2019

Årsmötesprotokoll Bokhjälpen 2018

Årsredovisning Bokhjälpen_2018

Föreningen Bokhjälpens verksamhetsberättelse 2016 – 2017

Stadgar för den ideella föreningen Bokhjälpen_rev_2018

Ansökningsformulär för projekt som önskar stöd från bokhjälpen

Application for grant from the Book Aid

Statutes for the non-profit association Book Aid