Bokhjälpen – en ideell förening som stöttar alfabetisering

Bokhjälpen är en ideell förening som startade 2016. Sedan dess letar vi upp och stöttar mindre initiativ som arbetar långsiktigt och effektivt med alfabetisering bland världens mest utsatta. Enligt Unesco återfinns en mycket stor del av världens 775 miljoner analfabeter bland världens 800 miljoner extremt fattiga. Vi samlar medel för att stötta initiativ och organisationer som arbetar praktiskt och gör värdefulla insatser för världens analfabeter, men som saknar det stöd som större organisationer har. Alla bidrag till Bokhjälpen går oavkortat in i projekten. Varje individ som lär sig läsa, skriva och räkna är en investering i ökad välfärd, bättre hälsa och fungerande demokrati. Även små bidrag gör stor skillnad.

Känner du till ett alfabetiseringsprojekt som vi kan stötta? Kontakta oss via facebook eller formuläret nedan.

Vill du bli stödmedlem?
Sätt in 250 eller 500 Kr på bg 5176-6582 eller pg 825372-6, och fyll i din adress och e-post.

Du kan också använda Swish: 1235776703

Bokhjälpens styrelse:

Margareta Berg, suppleant
Lotta Damstedt, ordförande
Mikael Hultgren, suppleant
Halina Hylander, sekreterare
Marianne Lager, kassör
Kristoffer Wikstad, suppleant

UPP

Privat: Läs mer om projekten Bokhjälpen stöttar

Bokhjälpen stöttar CLI (Community Learning International) och deras biblioteksbåtar på Mekong-floden i Laos.

De båda bokbåtarna fyller en mycket viktig funktion för människorna i de mer än 100 byar som bara kan nås vattenvägen och annars inte skulle ha någon tillgång till böcker alls. Varje båt rymmer mer än 1000 böcker. När bokbåten anländer till en by brukar byns skola stänga för dagen för att låta eleverna läsa nonstop. Båten stannar över natten, på morgonen samlas böckerna in och den går till nästa by.

På båtarna finns också runt nästan 100 ”boksäckar” med ca. 100 titlar vardera, säckarna lämnas i utvalda byar och de byts regelbundet ut så att läsarna får nya titlar. Bokhjälpen samlar nu in pengar för att CLI ska få möjlighet att köpa in fler boksäckar så att ännu fler byar kan få tillgång till böckerna.

Läs mer om CLI på deras hemsida:
http://www.communitylearninginternational.org/projects/the-book-boat/

*

Under 2017 har Bokhjäpen stöttat ALEF:s arbete hos Ifefolket i Benin i östafrika.
Ifefolket är ett fattigt folk på ca en kvarts miljon. Över hälften av alla vuxna och ungdomar har aldrig gått i skolan. Folket lever av enkla odlingar, och fattigdomen är stor.

Laurent Kotsene var i 15-årsåldern när han började lära sig läsa och skriva på sitt modersmål. Efter två år i studiecirkeln blev han lärare för en grupp. När han fyllt 19 bytte han spår och skrev in sig i skolan, fast han redan var gift och hade barn. Han klarade grundskolans 6 årskurser på 3 år, och högstadiet på 4 år. I år går han sista klassen i gymnasiet. Hur många fler är det som väntar på att få göra en sådan resa?

ALEF:s studiegrupper har samlats två gånger i veckan, ca 2 timmar per gång. Grupperna leds av en person från byn, som arbetar för en närmast symbolisk ersättning och som fått en två veckors utbildning i hur man leder en grupp. En erfaren handledare kommer på moped en gång i månaden för att vara med på en gruppsamling och försäkra sig om att allt går som det ska och att deltagarna hänger med och lär sig.  Varje deltagare får ett antal läroböcker och bredvidläsningsböcker

Gruppen i Anyiko har under 2017 träffats två gånger i veckan och lärt sig skriva och läsa på Ifespråket. Vid varje träff samtalar också gruppen om någon utmaning i vardagen, till exempel hälsoproblem, jämställdhet, demokrati eller praktiska frågor kring jordbruk eller handel.

Gruppen i Adjégounle´ har också haft två träffar per vecka, de har under året läst olika texter på sitt modersmål om vardagssituationer där man behöver kunna lösa olika matteproblem.

Läs mer om ALEF:s arbete på organisationens hemsida:
http://www.alef.org

*

Söndagen 20/8 delade Bokhjälpen, ALEF och Books to Uganda på ett bord i Världens längsta bokbord. Och vi fick världens bästa läge: hörnet Drottninggatan – Klarabergsgatan.

*

Bokhjälpen stöttar ALEF:s arbete i Benin

Bokhjälpen stöder ALEF:s arbete i Togo och Benin. ALEF, Adult Learning and Empowerment Fund, är en svensk ideell förening specialiserad på folkutbildning för vuxna analfabeter. ALEF driver studiecirkelprojekt i samarbete med lokala organisationer i Afrika för människor som lever i extrem fattigdom.
Ifefolket är ett fattigt folk på ca en kvarts miljon, som bor utspridda i ca 400 mindre byar och några städer på savannerna i Togo och i Benin. Majoriteten vuxna och ungdomar har aldrig gått i skolan. Tillsammans med ACATBLI har ALEF:s ledare Hélène Boëthius under 2016 utarbetat en ny kursplan och nya läroböcker i matematik på ifespråket. De vill nu satsa på att göra det möjligt för alla som tidigare deltagit i programmet att bilda egna jordbrukskooperativ.

ACATBLI skickar aktivitetsrapporter och ekonomiska rapporter till ALEF varje månad. ALEF kommer att besöka projektet under året för uppföljning. ALEF redovisar till Svensk Insamlingskontroll varje år.

*

Bokhjälpen har bidragit till uppbyggnaden av ett skolbibliotek i Butleja, östra Uganda