Projekt 2017

Under 2017 har Bokhjälpen stöttat ALEF:s arbete hos Ifefolket i Benin i östafrika.
Ifefolket är ett fattigt folk på ca en kvarts miljon. Över hälften av alla vuxna och ungdomar har aldrig gått i skolan. Folket lever av enkla odlingar, och fattigdomen är stor.

Laurent Kotsene var i 15-årsåldern när han började lära sig läsa och skriva på sitt modersmål. Efter två år i studiecirkeln blev han lärare för en grupp. När han fyllt 19 bytte han spår och skrev in sig i skolan, fast han redan var gift och hade barn. Han klarade grundskolans 6 årskurser på 3 år, och högstadiet på 4 år. I år går han sista klassen i gymnasiet. Hur många fler är det som väntar på att få göra en sådan resa?

ALEF:s studiegrupper har samlats två gånger i veckan, ca 2 timmar per gång. Grupperna leds av en person från byn, som arbetar för en närmast symbolisk ersättning och som fått en två veckors utbildning i hur man leder en grupp. En erfaren handledare kommer på moped en gång i månaden för att vara med på en gruppsamling och försäkra sig om att allt går som det ska och att deltagarna hänger med och lär sig.  Varje deltagare får ett antal läroböcker och bredvidläsningsböcker

Gruppen i Anyiko har under 2017 träffats två gånger i veckan och lärt sig skriva och läsa på Ifespråket. Vid varje träff samtalar också gruppen om någon utmaning i vardagen, till exempel hälsoproblem, jämställdhet, demokrati eller praktiska frågor kring jordbruk eller handel.

Gruppen i Adjégounle´ har också haft två träffar per vecka, de har under året läst olika texter på sitt modersmål om vardagssituationer där man behöver kunna lösa olika matteproblem.

Läs mer om ALEF:s arbete på organisationens hemsida:
http://www.alef.org

Se filmen om ALEF metoden

*

Bokhjälpen stöttar kvinnogruppen i Butaleja, östra Uganda

Läs-och skrivundervisning, 2 timmar två ggr i veckan för en grupp på ca 25 kvinnor i Butleja distriktet i östra Uganda. Förutom att kvinnorna lärt sig skriva, läsa och räkna har gruppen stärkt deras självkänsla och ökat gemenskapen i byn. Bokhjälpens stöd går till frukost under lektionstimmar.

*

Söndagen 20/8 delade Bokhjälpen, ALEF och Books to Uganda på ett bord i Världens längsta bokbord. Och vi fick världens bästa läge: hörnet Drottninggatan – Klarabergsgatan.

*

Bokhjälpen stöttar ALEF:s arbete i Benin

Bokhjälpen stöder ALEF:s arbete i Togo och Benin. ALEF, Adult Learning and Empowerment Fund, är en svensk ideell förening specialiserad på folkutbildning för vuxna analfabeter. ALEF driver studiecirkelprojekt i samarbete med lokala organisationer i Afrika för människor som lever i extrem fattigdom.
Ifefolket är ett fattigt folk på ca en kvarts miljon, som bor utspridda i ca 400 mindre byar och några städer på savannerna i Togo och i Benin. Majoriteten vuxna och ungdomar har aldrig gått i skolan. Tillsammans med ACATBLI har ALEF:s ledare Hélène Boëthius under 2016 utarbetat en ny kursplan och nya läroböcker i matematik på ifespråket. De vill nu satsa på att göra det möjligt för alla som tidigare deltagit i programmet att bilda egna jordbrukskooperativ.

ACATBLI skickar aktivitetsrapporter och ekonomiska rapporter till ALEF varje månad. ALEF kommer att besöka projektet under året för uppföljning. ALEF redovisar till Svensk Insamlingskontroll varje år.