Projekt 2018

 

Bokhjälpen fortsätter stötta kvinnogruppen i Butaleja, östra Uganda

Läs-och skrivundervisning, 2 timmar två ggr i veckan för en grupp på ca 25 kvinnor i Butleja distriktet i östra Uganda. Förutom att kvinnorna lärt sig skriva, läsa och räkna har gruppen stärkt deras självkänsla och ökat gemenskapen i byn. Bokhjälpens stöd går till frukost under lektionstimmar.

Bokhjälpen stöttar och samarbetar med Books to Uganda

Mars 2018  är Books to Uganda på plats! De delar bland annat ut de skolböcker som Bokhjälpen bidragit till. Nu ökar elevernas chanser i Mityanas grundskola att kunna klara de nationella proven och därmed kunna fortsätta studera!

Läs mer om Books to uganda på Facebook!

Bokhjälpen stöttar CLI (Community Learning International) och deras biblioteksbåtar på Mekong-floden i Laos.

De båda bokbåtarna fyller en mycket viktig funktion för människorna i de mer än 100 byar som bara kan nås vattenvägen och annars inte skulle ha någon tillgång till böcker alls. Varje båt rymmer mer än 1000 böcker. När bokbåten anländer till en by brukar byns skola stänga för dagen för att låta eleverna läsa nonstop. Båten stannar över natten, på morgonen samlas böckerna in och den går till nästa by.

På båtarna finns också runt nästan 100 ”boksäckar” med ca. 100 titlar vardera, säckarna lämnas i utvalda byar och de byts regelbundet ut så att läsarna får nya titlar. Bokhjälpen samlar nu in pengar för att CLI ska få möjlighet att köpa in fler boksäckar så att ännu fler byar kan få tillgång till böckerna.

Läs mer om CLI på deras hemsida:
http://www.communitylearninginternational.org/projects/the-book-boat/