Projekt 2018

Bokhjälpen stöttar CLI (Community Learning International) och deras biblioteksbåtar på Mekong-floden i Laos.

De båda bokbåtarna fyller en mycket viktig funktion för människorna i de mer än 100 byar som bara kan nås vattenvägen och annars inte skulle ha någon tillgång till böcker alls. Varje båt rymmer mer än 1000 böcker. När bokbåten anländer till en by brukar byns skola stänga för dagen för att låta eleverna läsa nonstop. Båten stannar över natten, på morgonen samlas böckerna in och den går till nästa by.

På båtarna finns också runt nästan 100 ”boksäckar” med ca. 100 titlar vardera, säckarna lämnas i utvalda byar och de byts regelbundet ut så att läsarna får nya titlar. Bokhjälpen samlar nu in pengar för att CLI ska få möjlighet att köpa in fler boksäckar så att ännu fler byar kan få tillgång till böckerna.

Läs mer om CLI på deras hemsida:
http://www.communitylearninginternational.org/projects/the-book-boat/

Se mer CLI Båtbibliotek i serien om Mekongfloden (BBC Susan Perkins 2014)
Båten kommer 32 min in i filmen.