Projekt 2018

December 2018
En liten tillbakablick på året som gick

*

November 2018

Bokhjälpens julgåva stöttar Friends of Kabono i västra Kenya.
Hälsningar från Margareta och Eli, Friends of Kabondo:
”Vi har snickrat en ny boklåda som nu är målad och klar, och har lyckats hitta ett större antal böcker på swahili denna gång. Det är tätt mellan skolorna i Kabondo och vi vill gärna skicka ytterligare boklådor!”
Friends of Kabondo är en svensk ideell förening med syfte att bedriva utvecklingsprojekt i Kabondo, föreningen stöttar också elever när de slutar skolan efter årskurs 8.Västra Kenya hör till ett av de fattigaste områdena i landet, där har HIV/AIDS skördat flest offer och en stor del av föräldragenerationen har avlidit.

*

Oktober 2018

Bokhjälpen fortsätter att stötta ALEF och alfabetiseringskurserna bland Ifefolket i Togo-Benin. Här har över hälften av alla vuxna och ungdomar aldrig gått i skola och suget efter att äntligen få chansen att lära sig läsa och skriva är stort!
Du vet väl att du kan stötta Bokhjälpen genom att handla dina böcker på Bokbörsen?!

*

Bokhjälpen stöder Vision for all i Nepal

Hösten 2018 reste VFA för första gången till Nepal, på bilden ovan köar människor för att få sin syn testad och förhoppningsvis få glasögon som kan hjälpa dem. Vision for all är en svensk hjälporganisation som startades av optiker John J. Godoy. Målet  är att bidra till ett bättre seende för människor i utsatta områden i världen och ge fler en chans att kunna studera och utföra ett arbete och på så sätt höja sin livskvalitet. Glasögonen de delar ut är begagnade och har lämnats in hos optiker. VFA har sedan arbetskvällar då de rengör, mäter och packar. Alla insatser är ideella och utförs av optiker, optikerstudenter och volontärer.

*

Bokhjälpen stöder ALEF i Togo-Benin

Bokhjälpen fortsätter 2018 att stötta ALEF och alfabetiseringskurserna bland Ifefolket i Togo-Benin. Här har över hälften av alla vuxna och ungdomar aldrig gått i skola och suget efter att äntligen få chansen att lära sig läsa och skriva är stort!

Bokhjälpen stöder byn Yalambojochs bibliotek, Guatemala 

I sommar har byn köpt nya böcker till sitt bibliotek för bidrag de fått från Bokhjälpen. Vi kan tyvärr inte visa några nya bilder eftersom byn, och hela regionen, just nu inte har någon el men verksamheten med bibliotek och läsecirklar fortsätter ändå! Du vet väl att du stöder Bokhjälpennär du handlar på Bokbörsen? Leta efter symbolen nedan när du beställer en bok från Bokbörsen. Den visar att säljaren skänker en krona vid varje försäljning, och det gör Bokbörsen också!

Byn Yalambojoch, Guatemala

*

Bokhjälpen stöttar Friends of Kabondo i västra Kenya

Bokhjälpens foto.


Friends of Kabondo är en svensk ideell förening med syfte att bedriva utvecklingsprojekt i byn Kabondo i västra Kenya. Föreningens målsättning är ”att de projekt vi startar på sikt ska bli självgående och att Kabondo ska bli en bättre plats att leva på hela livet.”
Föreningen arbetar långsiktigt för att förbättra villkoren socialt och ekonomiskt för invånarna, bland annat för de föräldralösa barnen i byn. Bokhjälpen stödjer biblioteksverksamheten i Kabondo. 

*

Bokhjälpen stöttar läsecirkel och bibliotek iYalambojoch, Guatemala

Mayaindianbyn Yalambojoch ligger i nordvästra Guatemala på gränsen till Mexiko. I det jordbävningsdrabbade Guatemala är mayaindianerna på landsbygden mycket fattiga. Guatemala är ett av de länder i världen där skillnaderna är störst mellan rika och fattiga. Byborna i Yalambojoch behandlades länge mycket dåligt av regeringen och militären. På 80-talet fick de fly till Mexiko, men nu har de åter byggt upp sin by. I uppbyggnaden av byn och skolväsendet där har flera svenska organisationer, svenska skolor samt volontärer varit engagerade. Bokhjälpen bidrar till inköp av böcker till skolbiblioteket i en av skolorna.

*

Bokhjälpen fortsätter stötta kvinnogruppen i Butaleja, östra Uganda

Läs-och skrivundervisning, 2 timmar två ggr i veckan för en grupp på ca 25 kvinnor i Butleja distriktet i östra Uganda. Förutom att kvinnorna lärt sig skriva, läsa och räkna har gruppen stärkt deras självkänsla och ökat gemenskapen i byn. Bokhjälpens stöd går till frukost under lektionstimmar.

Bokhjälpen stöttar och samarbetar med Books to Uganda

Mars 2018  är Books to Uganda på plats! De delar bland annat ut de skolböcker som Bokhjälpen bidragit till. Nu ökar elevernas chanser i Mityanas grundskola att kunna klara de nationella proven och därmed kunna fortsätta studera!

Läs mer om Books to uganda på Facebook!

Bokhjälpen stöttar CLI (Community Learning International) och deras biblioteksbåtar på Mekong-floden i Laos.

D