Projekt 2020

Bokhjälpens projekt 2020

Bokhjälpen önskar alla vänner en riktigt god jul och dansar ut året tillsammans med Project Nima i Coronadansen!

November 2020 

Bokhjälpen har under hösten kunnat bidra till uppbyggnaden av ett bibliotek i Nima, ett slumområde i Ghanas huvudstad Accra. Biblioteket är tänkt som en fredad plats för barn och ungdomar i Project Nima där studier kring ämnen som barnhandel, korruption, mänskliga rättigheter och självkänsla står i fokus. Deltagarna är unga ambassadörer som i sin tur utbildar andra barn och unga. Många av dem har själva blivit sålda av sina familjer och metoden har visat sig effektiv både i läkningsprocessen och vid integrationsarbetet mellan olika grupper i samhället. Sedan en tid samarbetar projekt Nima också med flera svenska skolor, framförallt med fokus på psykisk ohälsa. Målet är att öka självkänslan bland unga genom att låta hjälpen gå åt båda håll – från Sverige till Ghana, och från Ghana till Sverige. ”om man kan hjälpa någon annan då är man värdefull” säger grundaren och generalsekreteraren  Christina Wenngren som har utvecklat det unika konceptet med ömsesidig hjälpverksamhet. 2015 registrerades Project Nima som organisation verksam i Sverige och i Ghana. Vi ser fram mot att fortsätta följa deras arbete.
Läs mer här https://projectnima.org

November 2020
Bokhjälpen har sedan ett år tillbaka följt och stöttat det vandrande Åsnebiblioteket i Colombia, Biblioburro. Nu har Biblioburro blivit nominerat till Almapriset 2021. Almapriset är ett litteraturpris till Astrid Lindgrens minne och är världens största barn- och ungdomslitteraturpris. Det delas ut till författare, illustratörer, berättare och läsfrämjare vars arbete präglas av den  humanistiska anda som Astrid Lindgren förknippas med. Vi gläds åt nomineringen och håller alla tummar för att Biblioburro ska få priset!

Oktober 2020
Nu blev det inlämning tillslut av vårterminens slutprov! På Happy Day Primary School i Malawi har personalen har kämpat för att eleverna inte skulle tappa kontakten m skolan. De har delat ut läxor på papperskopior till de som saknat mobiler osv. En påminnelse om att det digitala samhället inte finns överallt och hur skör vardagen kan vara i fattiga områden. Happy Day School tillhör de projekt som fått stöd under Covid-19. Tack Bokbörsen och Bokbörsens säljare som hjälpt till att göra det möjligt!

September 2020

Nu öppnar ett skolbibliotek som Bokhjälpen bidragit till. I distriktet Luang Prabang provinsen I norra delen av Laos finns skolan där 600 från 11 år elever bor och studerar. Barnen kommer från mycket fattiga byar i distriktet och tillhör folken Khmu, Hmong och Lao. Skolan har inte råd att dela ut skolböcker men med hjälp av Bokhjälpen finns de nu att låna för alla barn. Tack Bokbörsen och Bokbörsens generösa säljare som gjort det här möjligt!

September 2020

8 september är Internationella läskunnighetsdagen, i år mer aktuell än på länge. FN bedömer av 40% av flickona från utvecklingsländers mellanstadieskolor inte kommer tillbaka efter skolstängningarna! Och fler än så kommer sluta skolan i förtid. För många barn och ungdomar har Covid-19 inneburit försämrad ekonomi, oplanerade graviditeter eller att man blivit rekryterad till olika extrema rörelser. Vi stöttar ALEFs arbete och deras initiativ denna dag, se deras kortfilmer, som Bokbörsen varit med och sponsrat,  läskunnighet här nedan:

8 september med Helénè Boëthius  Dogge Doggelito och med Babben Larsson

Augusti 2020
Efter Corona-epedemin börjar återhämtningen runt om i världen. Samtidigt kommer oroande rapporter, de talar om barn och ungdomar som inte kommer tillbaka till grundskolan eftersom de börjat jobba, inte har råd eller håller på att bli mycket unga föräldrar. Rachel, rektor på Happy Day School i Malawi skriver, ”Vi har upptäckt att antalet tidiga graviditeter och tidiga äktenskap är alarmerande. Rätten till utbildning har kränkts.”  Det är framförallt flickor som avbryter sin skolgång. För att motverka trenden och har Rachel och en grupp lärare skrivit små teaterstycken som de spelar upp på bymötena för att uppmuntra flickor att ta kommandot över sina egna liv.

 

Juli 2020

Bokhjälpen har under tre månader kunnat ge ett Coronastöd till de projekt som vi bedömt som mest sårbara. I dagarna kom ett mejl från Luis Soriano Bohórquez och Åsnebiblioteket i Colombia där han berättade att det enda stödet de fått under krisen är från oss. Vi tackar Bokbörsen för det extra tillskottet.  I Jalamboloch, Guatemala har man passat på att se över skolhusen och bokbeståndet, i Malawi har rektor och lärare åkt runt i byar för att informera om Covid-19. Från Laos har vi just fått glädjande besked om att skolorna där öppnat och att biblioteksbåten kan ge sig ut till byarna igen.

Maj 2020
Glädjande besked från Bokbörsen som beslutat att öka sitt bidrag under Coronakrisen med 2 kronor per såld order! De av Bokbörsens säljare som stödjer Bokhjälpen berörs inte.  Vi är mycket glada över det extra tillskottet, många projekt går på knäna nu, lärare och personal står utan löner, personal söker sig tillbaka till sina byar för att överleva det ekonomiska avbräcket. Vi vill värna projekten och ge dem ett extra tillskott för att kunna stanna och förbereda för när undervisningen kommer igång igen. Eller för att hitta nya lösningar som man gjort i Malawi där personalen åkt, och gått, till byarna kring huvudstaden för att informera om hygien i samband Covid-19 och har startat en egen egen variant av distansundervisning. Läs  mer om det nedan.

April 2020
I spåren av Covid-19 har många av projekten vi stödjer det mycket svårt. Skolor och utbildningar stänger, på många håll är det utegångsförbud. Lärarna får inte längre lön samtidigt som priser på matvaror och andra livsförnödenheter ökar.  I ljuset av detta har föreningen Bokhjälpen beslutat att ge de projekt, som vi nu bedömer har svårast förhållanden, en extra hjälp för att initiativen inte slås sönder utan underhållas och kunna starta igen när detta är över.

Happy Day school i Malawi står tom men lärarna beger sig nu ut i omkringliggande byar för att informera om Covid-19 och vad man kan göra för att skydda sig. De har också startat med en egen form av distansundervisning via Whats up. Eleverna kan kommunicera med skolan via en mobil som någon i familjen förhoppningsvis har, de får uppgifter och redovisar en gång per vecka. Finns det ingen i deras närhet som har tillgång till en mobiltelefon kan de istället komma till skolan en gång i veckan för att hämta skriftliga uppgifter och lämna in sina lösningar. Vi önskar Happy Day School lycka till med initiativet till distansundervisning!

Mars 2020
Trots Coronaviruset går livet vidare, Bokhjälpen har under månaden skänkt medel till Friends of Kabondo som är verksamma i området med samma namn i västra Kenya. Gåvan kommer gå till deras pågående projekt med boklådebibliotek som går från skola till skola. Nu ska de köpa böcker till ännu en låda. Bilden kommer ett tillfälle då en av lådorna var på besök hos  Radienya School. Läs mer om Friends of Kabondo.

 

Mars 2020
COVID-19 har ritar om kartan för Bokhjälpen och alla andra föreningar som planerat sina årsmöten under våren. Precis som övriga måste Bokhjälpen återkomma med nytt datum, men vår årsberättelse för 2019 går att läsa redan nu. Klicka på bilden nedan eller gå till sidan Dokument.Februari 2020
Kersti Palmberg meddelade att böckerna nu tryckts från ett översättningsevent som Bokhjälpen förra året varit med och sponsrat i Zimbabwe. I landet saknas böcker på de lokala språken men nu hade mer än 6000 böcker trycktes upp på Sesotho, ett språk som 51% av befolkningen talar hemma.
Klicka här och läs en intervju med Kersti Palmberg.

Januari  2020
Bokhjälpens inledde året med att ge stöd till  ALEFs studiegrupper i Togo, ett mycket fattigt land i Västafrika där över hälften av alla vuxna och unga  aldrig har gått i skolan. ALEF har arbetat i området i över 20 år med studiegrupper där man lär sig läsa, skriva och räkna.