Projekt 2022

Nyårshälsning från Bokhjälpen

Föreningen Bokhjälpen ser tillbaka på året som gått och tackar för bidragen, stora som små!
2021 blev ännu ett år präglat av Corona och stängda skolor. Trots detta har vi, med stöd från Bokbörsen, säljare på Bokbörsen och enskilda givare, kunnat fortsätta hjälpa.

Under 2021 har stödet ofta gått till bibliotek i olika former. Det har varit mobila bibliotek på båtar och åsneryggar, eller stationära, några inrymda i containers.

Med er hjälp har vi kunnat göra skillnad i några av världens fattigaste länder. Där internet inte fungerar har möjligheten att låna böcker, eller få en plats att läsa på, stor betydelse.
Läs mer om vad projekten har använt bidragen till: