2022

En fin SOMMAR önskar Bokhjälpen alla sina donatorer!
Glada skolflickor från Malawi.

Maj

En bokbåt på Mekongfloden kommer lastad…
Ivriga och lässugna skolbarn i en av Laos mest avlägsna byar, väntar på nya böcker.
Vill du också bidra till att fler får möjlighet till att lära sig läsa? Ge ett valfritt bidrag eller bli en av Bokhjälpens stödmedlemmar för 250kr!
Swischa till 1235776703

April

kckftx-minstoradag-sign-1436xauto.jpg (1436×1051)
Blivande ambassadörer i  Nima.
Foto: Kwabla Afeavor

Project Nima har utvecklat ett koncept av ömsesidig hjälpverksamhet mellan Sverige och Ghana. Projektet arbetar med unga och utbildning på ett annorlunda sätt. Inom kategorin utbildning ryms ämnen som barn och ungdomar önskar sig lära mer om, både i Sverige och Ghana.
Project Nima arbetar bland annat med att motarbeta människohandel och korruption genom att bygga självkänsla, egenvärde, glädje och 
livskvalité. Stort fokus ligger på vikten av en trygg och säker grundutbildning samt vad det innebär både för individen och samhället i stort. Genom bistånd från Bokhjälpen har barn och unga nu en fristad där läxhjälp och sagosunder för de yngre bidrar till en trygg miljö.

Mars

Scackspelande pojkar i en by i Guatemala

Under pandemin har biblioteken fått ännu större betydelse för att mötas, låna böcker, få en plats att läsa på eller hjälp med skolarbetet. Att spela schack som de här pojkarna i byn Yalambojoch i Guatemala är ett fint sätt att mötas i bybiblioteket.

I en rapport från just denna by får vi veta att den politiska situationen även i Guatemala är skakig. Regeringen har inlett en klappjakt på oberoende domare och åklagare. Några har arresterats, andra har lyckats fly till USA. Bakgrunden är nya korruptionsskandaler som direkt involverar presidenten Alejandro Giammattei. Domare och åklagare som undersökt presidentens korruption fruktar nu för sina liv.

Februari

I Bokhjälpen har vi börjat det nya året med att ge fortsatt stöd till Project Nima. Projectet startade i Ghanas huvudstad Accra där de just nu bygger ett bibliotek. Vi har också gett stöd till Happy Day School i Malawi och deras fortsatta satsning på att ge tjejer självförtroende och ett extra stöd. På bilden syns bland annat rektor Rachel från skolavlutningen i julas.

 

December – januari 2021 

 Nyårshälsning från Bokhjälpen

Föreningen Bokhjälpen ser tillbaka på året som gått och tackar för bidragen, stora som små!
2021 blev ännu ett år präglat av Corona och stängda skolor. Trots detta har vi, med stöd från Bokbörsen, säljare på Bokbörsen och enskilda givare, kunnat fortsätta hjälpa.

Under 2021 har stödet ofta gått till bibliotek i olika former. Det har varit mobila bibliotek på båtar och åsneryggar, eller stationära, några inrymda i containers.

Med er hjälp har vi kunnat göra skillnad i några av världens fattigaste länder. Där internet inte fungerar har möjligheten att låna böcker, eller få en plats att läsa på, stor betydelse.
Läs mer om vad projekten har använt bidragen till: