Biblioteket i Yalambojoch (Guatemala)

Mayabyn Yalambojoch ligger i nordvästra Guatemala på gränsen till Mexiko. I det jordbävningsdrabbade Guatemala är mayaindianerna på landsbygden mycket fattiga och landets resurser är extremt snedfördelade.
Byborna i Yalambojoch behandlades länge mycket dåligt av regeringen och militären. På 80-talet flydde de till Mexiko, men nu är de tillbaka och har åter byggt upp sin by. I uppbyggnaden av byn och skolväsendet har flera svenska organisationer, svenska skolor samt volontärer varit engagerade, bl.a. föreningen Libros.

Bokhjälpen bidrar till inköp av böcker till skolbiblioteket i en av skolorna, material till läsecirklarna samt till inköp av dator.

Läraren Ana Mateo Pérez, ansvarig för biblioteket, leder studiecirklar om fem veckor vardera. Läsecirklarna för mellanstadiebarnen omfattar textilslöjd för tonårstjejer (innehåller förutom textilarbeten samtalsterapi kring relationer och flickors/kvinnors rättigheter), schackkurser samt kurser i origami, matematik, geografi och hushållskunskap.

Ett litet museum i centret Niwan Nha i Yalambojoch är under uppbyggnad med hjälp av en arkeolog och en etnograf i Berlin. Flera kurser i centret är inplanerade för att utbilda lokala guider i mayakulturen och de arkeologiska minnesmärkena i trakten. Mayaindianernas språkakademi har lärarutbildning kring kulturella rättigheter och jordbruksministeriet i hur byarna kan utveckla ekoturismen. Aktiviteterna ska ge mera liv i centret.

Projektet har också fått coronastöd utöver vanliga bidrag.

Motivering: Verksamhet passar mycket väl med Bokhjälpens ändamål att stimulera läsning och annan undervisning för de grupper i samhället som behöver det mest.