CLI – bokbåtar i Laos

Organisationen Community Learning International (CLI) har två biblioteksbåtar. De besöker fattiga byar utmed Mekongfloden och lånar ut/delar ut böcker till barn och vuxna samt har bland annat högläsning. De laotiska myndigheternas intresse för att stödja undervisning i avlägsna områden är obefintligt, vilket gör CLIs verksamhet extra viktig.

Biblioteksbåtarna (2 st just nu med ambition att utöka till 3–4) fyller en mycket viktig funktion i Laos, främst för barnen men även för vuxna. Varje båt ger sig ut på en 10-dagars tur två gånger i månaden och besöker byar utmed Mekong- och Ou-floden. De drygt 100 byar som nås vattenvägen skulle annars inte ha någon tillgång till böcker alls. Varje båt rymmer mer än 1000 böcker. När bokbåten anländer till en by brukar byns skola stänga för dagen för att låta eleverna läsa nonstop. Båten stannar över natten, på morgonen samlas böckerna in och  åker sedan till nästa by.

Till byar som inte nås med bokbåtarna skickar man ut böcker med MC (books-by-MCs).

CLI har också byggt byskolor med sovsalar för flickor. De är tacksamma för varje stöd de kan få. En bokkasse kostar 300 USD.

En amerikansk filmare Sue Perkins har gjort en dokumentär om livet utmed Mekongfloden med inslag om bokbåtarna, tyvärr utan att nämna organisationens namn.

Bokhjälpen stödjer inköp av böcker till biblioteksbåtarna, och sedan 2020 även uppbyggnad av ett skolbibliotek i anslutning till Tha Po skolan. Projektet har också fått coronastöd utöver sitt vanliga bidrag.

Motivering: Verksamheten stämmer väl med Bokhjälpens ändamål att bistå barn och vuxna i fattiga områden med böcker och stimulera läsning bland de samhällsgrupper som behöver det mest. Det gäller både bokkassar till bokbåtar och uppbyggnad av ett skolbibliotek.