Friends of Kabondo i Kenya

Friends of Kabondo är en svensk ideell förening med syfte att bedriva utvecklingsprojekt i byn Kabondo i västra Kenya. Föreningens målsättning är ”att de projekt vi startar på sikt ska bli självgående och att Kabondo ska bli en bättre plats att leva på hela livet.” Västra Kenya hör till ett av de fattigaste områdena i landet, där har HIV/AIDS skördat flest offer och en stor del av föräldragenerationen har avlidit.

Föreningen arbetar långsiktigt för att förbättra villkoren socialt och ekonomiskt för invånarna, bland annat för de föräldralösa barnen i byn. Föreningen stöttar också elever när de slutar skolan efter årskurs 8.

Friends of Kabondo har fått medel från Forum Syd för 2020 för att tillsammans med sin samarbetspartner på plats i Kenya, föreningen Karopa, starta ett projekt vars mål är att öka bybornas kunskaper om hur de gemensamt ska komma överens om vilka förändringar de vill genomföra i byn och sedan framföra sina önskemål till makthavarna. Bidraget från Forum Syd omfattar varken böcker eller bibliotek.

Föreningen får bidrag av Bokhjälpen till ett by-bibliotek. Det ska placeras i en container där självhjälpsgruppen har sitt kontor – naturlig träffpunkt i byn.
Bokhjälpen stödjer även biblioteksverksamheten i Kabondo genom att bekosta inköp av s.k. boklådor. En del böcker är på swahili.

Man vill börja med två boklådor och satsa på lättläst skönlitteratur på engelska för ungdomar liksom lättare faktaböcker om t.ex. kropp och knopp/själ/känslor, jorden, klimatet, växter, odling, fordon, sport, världens länder samt om viktiga uppfinningar och upptäckter.

Mer information:
https://www.friendsofkabondo.se/

Motivering: Verksamheten stämmer väl med Bokhjälpens ändamål att bistå barn och vuxna med böcker och stimulera läsning bland de samhällsgrupper som behöver det mest genom att stödja biblioteksverksamheten.