RAHNUMA WELFARE FOUNDATION i Indien

Rahnuma Welfare Foundation är en ideell stiftelse i Indien. Sadiya Shaikh har ett mål med sin stiftelse, att förbättra kvaliteten på den utbildning som är tillgänglig på landsbygden. Det är ett särskilt fokus på flickor. Utbildningen på statliga skolor i många byar i Bihar varierar mellan obefintlig och mycket dålig, med frekvent frånvaro från lärare, brist på material osv. 

Familjer med pengar hittar i allmänhet sätt att skicka iväg sina barn till skolan, Sadiya själv är ett exempel. Hennes familj, som kommer från byn Deora Bandhauli i Bihar, flyttade till Mumbai för arbete och för att se till att barnen fick en bra utbildning. Sadiya studerade i Malegaon och gick vidare till Rizvi College där hon tog examen i engelska och sociologi.
Fattiga familjer måste nöja sig med det som finns tillgängligt. Pojkar kan ofta gå i skolor i närliggande byar och städer, men flickor får i allmänhet inte resa så mycket, vilket gör att deras utbildningsmöjligheter är mycket små.

Rahnumas mål på sikt är att inrätta skolor. Organisationen har börjat med att skapa samhällsbibliotek.

Det första, Maulana Azad Library, inrättades i Sadiyas hemby i januari 2021. Sadiya samlade in pengar via sociala medier och två välgörenhetsstiftelser – ABR Foundation i Delhi och Sahayta Trust i Hyderabad.
Biblioteket har varit mycket framgångsrikt med 150-200 barn (cirka 70 % flickor i åldrarna 5 till 14 eller 15) som besöker biblioteket flera dagar i veckan.
Biblioteket har alla Bihar School Boards + NCERT kursplansböcker från klass 1-12, UG-böcker, anteckningsböcker, berättelser, serier samt dagstidningar på två språk och månadstidningar.
Skolbarn och andra i byn kan använda böckerna utan kostnad. Biblioteket har en lärare som ger 2 timmars dagliga föreläsningar i engelska och arabiska för barn. I personalen ingår även en vaktmästare på heltid, som övervakar barnen som kommer in (det finns ett deltagarregister), hur ofta läraren kommer etc.
Sadiya har själv daglig WhatsApp-kontakt med vaktmästaren och besöker biblioteket några gånger om året för evenemang.

Biblioteket arrangerar olika evenemang – Barnens dag, Republikens dag, etc. – för att skapa intresse och för att öka deltagandet.
Man försöker utveckla en process för att följa framstegen hos de barn som kommer dit. Hittills syns framstegen i att några av de unga tjejerna kan hålla tal på engelska, delta i pjäser etc. En annan åtgärd är att hyresvärden av utrymmet som används av biblioteket har gått med på att avstå från hyran från och med andra året eftersom han ser effekten.

Sadiya har redan valt ut en annan by i Bihar – Lakhminia, Begusarai – för nästa bibliotek. Det är cirka 5-6 timmar på väg från hennes hemby och har liknande demografiska- och utbildningsmönster.

Mer information: RAHNUMA WELFARE FOUNDATION

Motivation: Projektet och dess aktiviteter passar mycket bra med Bokhjälpens syfte när det gäller bred läskunnighet där det behövs som mest och för att stimulera läsning genom skolor och bibliotek.