ALEF, Studiegrupper i Afrika – Uganda, Togo/Benin, DR Kongo och Etiopien

ALEF, Adult Learning and Empowerment Facilitators, grundades i maj 2010 som en svensk, ideell organisation. ALEF har utvecklat en unik metod för folkbildning riktad till unga och vuxna som inte haft möjligheten att gå i skolan.

ALEF utbildar lokala studieledare som håller i studiegrupper som träffas ett par gånger i veckan där deltagarna lära sig läsa, skriva och räkna, och att använda färdigheterna som redskap för att själva ta kontrollen över sina liv och förändra sin livssituation.
Styrkan med ALEFs metod är dessutom att man undervisar i de lokala språken.

I Uganda har ALEF under pandemin utvecklat studiehäften i det lokala språket luganda som mammorna kan använda för att undervisa sina barn hemma under nedstängningen av skolorna.

Under 2021 kommer ALEF att i Togo och Kongo-Kinshasa  skapa små gruppbibliotek för att uppmuntra till läsning i hemmen. Behoven av studiegrupper är mycket stor och startas varefter inkommande bidrag möjliggör det.

Mer information:
www.alef.org

Motivering: ALEF’s verksamhet passar mycket väl med Bokhjälpens ändamål vad gäller bred alfabetisering för de som behöver det mest i sina samhällen och att stimulera läsning.
Hélène Boëthius som startade ALEF och själv utvecklade metoden har ett gediget engagemang och stor uthållighet i att föra vidare och bredda verksamheten.