Alfabetiseringsprogrammet för kvinnor i Butaleja, Uganda

Organisationen Situhira Women Association bedriver läs- och skrivundervisning, två timmar 2 ggr i veckan under nio månader för en grupp på ca 20 kvinnor i det fattiga Butleja-distriktet i östra Uganda. Förutom att kvinnorna lärt sig skriva, läsa och räkna har gruppen stärkt deras självkänsla och ökat gemenskapen i byn.

Sedan 2019 har man två undervisningsgrupper om 20 kvinnor – en fortsättningsgrupp och en nybörjargrupp. Nybörjargruppen lär sig läsa, skriva, räkna samt socialkompetens och näringslära. Fortsättningsgruppen utökar sin vokabulär, och skrivfärdighet.

Bägge grupperna lär sig dessutom att odla olika växter. Tillsammans arbetar de på att ställa i ordning ett fält för odling av cassawa och nötter.

Några av kvinnorna hjälper nu byns barn med extra undervisning på lördagar.

Bokhjälpens stöd går till frukost under lektionstimmar.

All undervisning är stoppad sedan april 2020. Lektionerna tas upp igen så fort skolor öppnar och folksamlingar är tillåtna.

Motivering: Verksamhet passar mycket väl med Bokhjälpens ändamål vad gäller alfabetisering och stärkande av de svagaste grupperna i samhället. Organisationen står själv för undervisningsmaterial och lärare, Bokhjälpens stödjer endast mat under lektionstimmar. Detta är ett väldigt viktigt stöd då det ofta är just mat som lockar kvinnorna att komma till lektionerna och följa undervisningen.