Compass Project – Birkbeck College, University of London

Åtta personer samtalar, sitter på stolar i en ring (utan bord) vid stora fönster i ett ljust rum.
Silence Heard Loud – film in progress. Copyright by Anna Konik. 2021

Anna Konik är en polsk videokonstnär som sedan 2018 samarbetar med Compass Project i London. Projektet går ut på att ge unga asylsökande från 15 olika länder (bl a Sri Lanka, Etiopien, Albanien) möjlighet till ett år gratis studier vid Birkbeck College, University of London. Många av dem har tidigare studerat men fått avbryta studierna då de flydde från sina hemländer.

Anna arbetar med ett konstprojekt tillsammans med en grupp på sju studenter från Compass Project med en film ‘Eight Days a Week’.
Vad händer när man öppnar universitetsdörrar för människor från hela världen, som törstar efter utbildning men har blockerats från att få tillgång till den? Vad händer med dem, vad händer med universitetet?
Filmen tar upp frågor som att vara flykting, själva flykten, kvinnors rättigheter, utbildning, att leva i ett annat land. Filmen ska ha premiär i juni 2021 under Refuge Week i London. Bokhjälpen  presenteras i filmens informationsmaterial.

Som ett komplement till filmen arbetar Anna med en bok som dokumenterar arbete med filmen. Boken ska innehålla intervjuer med projektdeltagarna. Den berättar bland annat om hur flyktingarna tvingats bryta institutionella barriärer för att kunna delta i högre utbildning.
Fokus ligger på att öka allmänhetens medvetenhet om de hinder som finns i de nuvarande systemen och hur det påverkar flyktingarnas säkerhet och välbefinnande.

Mer information:

http://www.bbk.ac.uk/professional-services/access/compass-project

www.annakonik.art.pl 

Motivering: Projektet uppfattas som lovvärt och spännande. Trots att det inte ligger helt i linje med Bokhjälpens ändamål vill vi stödja det. Projektet vidgar också Bokhjälpens verksamhet.