EXTRAINSATSER UNDER COVID-19

Nu har många av projekten vi stödjer det mycket svårt. Skolor och utbildningar stänger, lärare får inte längre ut sina löner samtidigt som priser på matvaror och andra livsförnödenheter stiger.   I ljuset av detta har föreningen Bokhjälpen beslutat att ge de projekt, som vi nu bedömer har svårast förhållanden, en extra hjälp för att initiativen inte slås sönder utan kan underhållas, och finnas kvar, när krisen är över.

Bokbörsen AB har också beslutat att tillfälligt öka sin del av biståndet till 2 kronor per såld order!  Vi är mycket glada över det extra tillskottet kan nu värna fler projekt och ge ett extra tillskott så de kan förbereda sig för när undervisning kommer igång igen eller hitta nya lösningar som man gjort i Malawi!


Här står läraren och grundaren av Happy Day School, Rachel Kavulie,  framför tomma skollokaler.

Malawi med sina drygt 17 miljoner invånare  är ett av världens minst utvecklade länder och landet har upprepade gånger drabbats av massvält. Cirka 34% av landets befolkning är analfabeter. Bokhjälpen stöder Happy Day school, Nkhata Bay, och deras verksamheter både för barn och vuxna.  Där har skolpersonalen nu  åkt, och gått, till byarna kring huvudstaden för att informera om viruset och hygien i samband Covid-19. De  har också startat en  egen variant av distansundervisning via mobiltelefon, som någon i familjen förhoppningsvis har,  och appen Whats up.  Eleverna  kommunicerar med skolan , får uppgifter och redovisar en gång per vecka. Finns det ingen i deras närhet som har tillgång till en mobiltelefon kan de istället komma till skolan för att hämta skriftliga uppgifter och lämna in sina lösningar.