Happy Day School, Malawi

Rachel Kavuli, skolans grundare, driver en grund- och högstadieskola för flickor och pojkar – Happy Day International Academy. Utöver det håller Rachel tillsammans med andra volontärer undervisning för vuxna analfabeter ute i kringliggande fyra byar. Man stödjer också fångar i lokala fängelset med böcker och skrivmaterial.

Målet är att stödja det allmänna utbildningsprogrammet för att förbättra utbildning i distriktet och göra den tillgänglig i synnerhet för unga flickor, äldre och fångar.

I samband med pandemin har man startat med en distansundervisning via WhatsApp. Eleverna kan kommunicera med skolan via en mobil som någon i familjen förhoppningsvis har, de får uppgifter och redovisar en gång per vecka. Finns det ingen i deras närhet som har tillgång till en mobiltelefon kan de istället komma till skolan en gång i veckan för att hämta skriftliga uppgifter och lämna in sina lösningar.

Bokhjälpen bidrar till både inköp av läroböcker till skolan och till material för kurser för vuxna analfabeter i omkringliggande byar. Projektet har också fått coronastöd utöver vanliga bidrag.

Motivering: Föreningens mål att stödja det allmänna utbildningsprogrammet för att förbättra utbildning i distriktet och göra den tillgänglig i synnerhet för unga flickor, äldre och fångar, stämmer väl med Bokhjälpens stadgar.