Barnens Romska Bibliotek i Rumänien

Barnens Romska Bibliotek i Bukarests förort Giulesti, skapades år 2016 på initiativ av författaren Gunilla Lundgren i samarbete med förläggaren Arina Stoenescu och den romska aktivisten och författaren Fred Taikon.

Hösten 2022 har bibiliotekets böcker införlivats hos Rumäniens Nationalbibliotek [Biblioteca Naţională a României] i barn- och ungdomsrummet ”Ionel Teodoreanu”.

Följande aktiviteter har genomförts under oktober 2022:

  • Workshop för bibliotekarier tillsammans med National Association of Romanian Librarians som samordnar folkbibliotek däribland små bibliotek på landsbygden med behov av böcker med romsk tema.
  • Bokpaket har delats ut till lokala förskolor och skolor
  • Workshopar i lokala bibliotek

♥ Fred Taikon tilldelades 2022 års Raoul Wallenbergpris för ”sitt ihärdiga arbete för romers rättigheter”.
♥ Gunilla Lundgren, grundaren av Barnens Romska Bibliotek i Bukarest, nominerades 2020 till Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA) .
Arina Stoenescu tilldelades Eldsjälspriset 2020 för att hon ”arbetar outtröttligt över språkliga och kulturella gränser, och har en särskild förmåga att göra verklighet av idéer”.

Samarbetspartners i Rumänien: Asociatia Cu alte cuvinte, Asociatia Harap Alb och Ovidiu.ro


Motivering:
Projektets ändamål att främja läsning och undervisning för romska barn stämmer väl med Bokhjälpens stadgar.