Butaleja

Böcker kan göra skillnad!
Våren 2017 fick Bokhjälpen 3000 Kr från Bokbörsen som vi skänkte till Nabuyanja grundskola på landsbygden i Butleja distriktet i östra Uganda. Skolans största behov var att ge eleverna i avgångsklasserna, årskurs sju, övningsböcker i alla ämnen – engelska, matematik, natur och samhällskunskap. Böckerna behövs för att barnen ska kunna öva inför slutproven.
Skolan har tidigare fått pengar vikta för uppbyggnaden av ett litet skolbibliotek. Ett år senare, 2016, hade skolan det bästa resultaten bland de ca hundra skolorna i distriktet. Alla barnen har fått godkänt i alla ämnen, i synnerhet eleverna i sista årskursen (årskurs sju) har fått bästa betyg. Enligt både lärarna och rektorn är det tack vare det lilla skolbiblioteket. Tillgången till läsböcker har gjort att eleverna kunde ha högläsningsövningar vilket förbättrade både läsförmågan och läsförståelse.