BECO – en lärandeorganisation i Kabul, Afghanistan

Basirat Educational Charity Organization (BECO) som bildades 2015, är en välgörenhetsorganisation i Kabul, Afghanistan.

I ett land som i decennier har lidit av krig och förtryck är behovet av utbildning extremt stort.  Analfabetismen i Afghanistan är hög. FN uppskattar att miljontals barn inte går i grundskolan.  Av dem är 60 procent flickor.

Många kvinnor är ensamstående och ensamförsörjare. Deras män är antingen i strid, har dödats eller har tillfångatagits.  Barnen, även de minsta, behöver hjälpa till med försörjningen och berövas därför möjligheten att gå i skolan.

BECO strävar efter att minska analfabetismen och deras mål är att stärka kvinnor, flickor, pojkar och barn i det afghanska samhället och göra dem självständiga och självförsörjande.

Organisationen arbetar med kvinnor, flickor och pojkar (8 till 25 år) för att minska analfabetism, bygga upp deras självförtroende genom utbildning, lära ut ekonomi och ge riktade yrkeskunskaper.

De har cirka 250 elever/studenter på olika kurser som undervisas av 12 professionella lärare.

Värt att notera är att hälften av deras lärare är utbildade kvinnor, vilket är mycket ovanligt. De fungerar också som viktiga förebilder.

BECO verkar inom följande områden:
1: Allmänna kunskaper, yrkeskunskap och utbildning
2: Allmän yrkesutbildning (skräddare, hantverk, kalligrafi, måleri etc.)
3: Grundutbildning i engelska och datorkunskap

Eleverna/studenterna lär sig dari (läsning och skrivning), pashto (läsning och skrivning), matematik (summera, subtrahera, multiplicera, dela), grundläggande engelska och datorkunskap. Dessutom tränas instruktörerna under tre månader inom engelska och grundläggande datorkunskap.

Var tredje månad får eleverna/studenterna matbidrag för att uppmuntra deras vilja i lärande.

Kvinnorna, flickorna och barnen som har klarat grund- och yrkesutbildningarna kommer att kunna läsa och skriva.  Alla kommer att ha fått allmänna kunskaper och en grundläggande engelska.

Ungefär 100 kvinnor och barn i Kabulprovinsen gynnas direkt varje år. Å andra sidan har 200 personer indirekt nytta av att dessa utbildas, så totalt har 300 personer indirekt nytta av utbildningen.

Motivation: Aktiviteterna är i linje med Bokhjälpens syfte att hjälpa barn och vuxna med undervisningsmaterial och att stimulera läsning bland de som mest behöver det. Denna organisation har etablerat sig som en pedagogisk resurs i samhället med hög standard och god kvalitet.