Biblio Burro, Colombia

Det vandrande åsnebiblioteket grundat av Luis Soriano startade 1997 och besöker byar i regionen Magdalena vid Colombias karibiska kuststräckning. Från början följde två åsnor med ut i byarna, fullastade med låneböcker, nu är det en åsna och som komplement bygger Biblio Burro upp ett litet stationärt bibliotek.

Luis stora dröm är att kunna bygga upp ett större stationärt bibliotek och skolmatsal.

Trots pandemin har projektet fortsatt med sin verksamhet, fått 10 000 barn från olika grupper att börja läsa, förbättrat digitalt Biblio Burros program, startat ett projekt för engelsk undervisning och involverat volontärer i verksamheten. Man har genomfört sociala och kulturella aktiviteter på flera ställen i regionen, byggt två skolor och ett digitalt centrum. Man ger också mat, kläder och medicinsk hjälp till de behövande.

Önskan är att före slutet av året ska både biblioteket och skolmatsalen vara klara.

Biblio Burro nominerades 2020 till Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA) .

Bokhjälpen bidrar till inköp av böcker och till skolbiblioteket. Projektet har också fått coronastöd utöver vanliga bidrag.

Motivering: Verksamhet stämmer väl med Bokhjälpens ändamål att bistå barn och vuxna i fattiga områden med böcker samt stimulera läsning bland de samhällsgrupper som behöver det mest. Luis Soriano är dessutom en fantastisk förebild. Trots många missöden och sviktande hälsa fortsätter han kämpa med samma övertygelse, engagemang och uppfinningsrikedom.