Books to Uganda

Den ideella förening Books to Uganda har varit verksam sedan 2013. Den startades av några lärare på en skola i Huddinge efter ett studiebesök i Uganda då de insåg ett skriande behov av böcker på ugandiska skolor, i synnerhet på landsbygden.
Föreningen samlar engelskspråkiga böcker för grundskoleungdomar och skickar dem till tre grundskolor i utsatta områden på landsbygden i Uganda. Representanter för BtU åker en gång om året till Uganda och levererar böckerna till skolorna. I en av skolorna har man bidragit till uppbyggnad av ett bibliotek som sedermera fått namnet Stockholm Library.

Bokhjälpen bidrar med pengar till övningsböcker s.k. revision books – grundläromedel i matte, engelska, kanske NO och SO som används av elever i sista årskursen i grundskolan. Böckerna köps på plats och levereras till skolorna av BtU under deras besök i Uganda.

Mer information:
Facebook.com/bookstouganda
https://bookstougandablog.wordpress.com/
Den årliga resan till Uganda 2020 ställdes in på grund av pandemin.

Motivering: Att bistå grundskoleeleverna i Uganda med undervisningsmaterial för att kunna förbereda sig för slutproven i åk 6 stämmer väl med Bokhjälpens stadgar. Däremot har vi avslagit föreningens förfrågan om stöd till transportkostnader för böcker insamlade i Sverige.