Study Compass Org (SCO) i Kambodja

 

Utanför Siem Reap i Kambodja finns en skola, ECCS, som Bokhjälpen stöder. Siem Reap är mest känd för ruinstaden Angkor som ligger strax utanför och som står för stadens främsta näring, nämligen turismen.
ECCS drivs sedan flera år tillbaka helt ideellt av en kambodjansk lärare, Em Bunthouen. På dagtid är han lärare på en vanlig skola och varje kväll, från mån-fre, undervisar han barn på landsbygden i engelska och IT. Syfte är att barnen genom kunskaper i engelska och IT ska kunna ta del av den väldiga turistboomen i Siem Reap, kunna försörja sig och ha möjlighet att bo kvar i området.

Bokhjälpen har bidragit till att täcka kostnader för undervisningen.

Motivering: Syftet att genom undervisning öka barnens möjlighet till försörjning och att bo kvar i området stämmer väl med Bokhjälpens anda.